Detalii rulotă

    Care va fi activitatea/activităţile rulotei comerciale?

    Pentru a putea trimite oferta cu echipamentele incluse, bifaţi produsele potrivite (doar atunci bifaţi dacă doriţi ofertă cu aparatele incluse)

    Informaţii personale